Arkitektur

Arkitektur

Den specielle arkitektur

Omkring herregården Gisselfeld Kloster ligger små huse i en ensartet bygningsstil med en rig og frodig bevoksning.

Husene har forskellige særegne tegn, og skyder hver især smukt og unikt op i landskabet. De er alle kendetegnede ved deres karakteristiske tømmer- og tagkonstruktioner og  deres farver; Svenskerød, Gisselfeldgrøn, hvid og blå. De fleste huse stammer fra 1890’erne, hvor lensgreve Christian Frederik Danneskiold-Samsøe overtog stillingen som overdirektør efter hans far. Han var en moderne og social mand, der både var landbrugskyndig og havde en veludviklet æstetisk sans. Dette kom både godset og dets omgivelser til gode. Godsets park blev omlagt i engelsk stil ved hjælp af engelske havearkitekter. Landskabet udenom godset ændrede man ved rydninger og nyplantninger. I den forbindelse foretog man samtidig istandsættelse og ombygning af de arbejderhuse, der lå i området. (Fortsætter)

Forbedringerne af husene blev lagt i hænderne på arkitekten Martin Nyrup (kendt for bl.a. Københavns Rådhus og Vallekildestilen) og senere hans svoger Martin Borch. Lensgreven var kommet i kontakt med Martin Borch ved Den nordiske Industri-, Landbrugs- og kunstudstilling i København i 1888. Martin Nyrup var udstillingens arkitekt. Arkitekten viste her en ny stilretning, ved anvendelse af håndværksmæssige traditioner i tømmerkonstruktioner og i det hele taget i en søgen mod fornyelse af den nordiske byggeskik.


Hvad der især kom til at karakterisere bygningsstilen på Gisselfeld var netop tømmerkonstruktionerne, der gjorde sig bemærkede ved en klar rød farve. Den røde farve gav Martin Nyrup selv opskriften på. Mange af de gamle huse havde i forvejen bindingsværk, men bindingsværk anvendte Nyrop og Borch også for nyere huse i overetagen. Tømmerkonstruktionerne ved husenes indgangsdøre havde ofte små detaljer, ligesom husenes vindskeder som regel var forlængede op over tagryggen, med udsavede dyremotiver eller tagbrande der pegede lige op i luften.


Et andet kendetegn var husenes ensartede bemaling. Alle bygningskroppe var hvide, men bindingsværk og øvrige tømmerkonstruktioner blev holdt i den røde farve, der gav husene en national glød. Vinduesrammer og sprosser blev malet Gisselfeldgrønne. De røde vindskeder og indgangspartiernes fritstående stolper, blev derudover smykkede med geometriske mønstre og enkle indskæringer i træværket i hvidt og blåt

Kontakt

Skriv til hello@destinationgisselfeld.dk for yderligere
spørgsmål eller større arrangementer.

Hvis du kunne tænke dig at forpagte en ejendom og være en
del af Destination Gisselfeld, kontakt da godskontoret på:
Telefon:         +45 56 32 60 32
Email:            mail@gisselfeld-kloster.dk

Tak til alle aktører, Faxe Kommune og Destination SydkystDanmark.
Tak for lån af billeder Thomas Lx, Diana Aud Wallem, Camp Adventure.

Kontakt

Skriv til hello@destinationgisselfeld.dk for yderligere spørgsmål
eller større arrangementer.

Hvis du kunne tænke dig at forpagte en ejendom og være en del af
Destination Gisselfeld, kontakt da godskontoret på:

Telefon:                            +45 56 32 60 32
Email:            mail@gisselfeld-kloster.dk

Tak til alle aktører, Faxe Kommune og Destination SydkystDanmark.
Tak for lån af billeder Thomas Lx, Diana Aud Wallem, Camp Adventure.